Bez obzira da li tvrtka, obrtnik ili neki drugi status poduzetnika prodaje proizvod/uslugu, dijeli neku novost e-mail kampanje su važan, jeftin i mjerljiv marketinški alat. Danas je nezamislivo da tvrtke ne kreiraju e-mail (elektronička pošta) liste svojih partnera, kupaca… Smatra se da je e-mail marketing najbrže rastući oblik komunikacijske tehnologije u ljudskoj povijesti. U nastavku članka nekoliko je statističkih pokazatelja koji govore tome u prilog. Podaci se odnose na kreirane e-mail kampanje s tzv. lista a ne slanje neželjene elektroničke pošte tzv. Spam ili Junk.

1. U 2017. godini na svjetskom nivou registrirano je 3,7 milijardi otvorenih e-mail računa. Procjena je da će 2021. godini biti registrirano 4,1 milijarda otvorenih e-mail računa.
2. U Sjedinjenim Američkim Državama u 2014. godini na e-mail marketing utrošeno je 2,07 milijardi dolara. Procjena je da će u 2019. godini biti utršeno 3,07 milijardi dolara.
3. 89% marketinških stručnjaka obavezno koristi e-mail kao primarni kanal oglašavanja
4. 78% potrošača otkazuje e-mail poštu za robne marke budući je poslano previše poruka
5. Utorak je najbolji dan u tjednu za slanje elektroničke pošte. Ako se šalju dvije poruke tjedno tada je drugi dan za slanje četvrtak
6. Najbolje vrijeme za slanje elektroničke pošte je 10:00 a uveče od 20:00 do ponoći
7. Više od 20% poruka otvara se u prvom satu od slanja
8. Elektroničku poštu koja nije optimizirana za mobilne uređaje briše 80% korisnika.
9. Postotak otvaranja mobilne elektroničke pošte iznosi 20 do 75%
10. 50% marketinških stručnjaka smatra da je slanje elektroničke pošte najbolja marketinška taktika (Napomena: misli na liste e-mailova koje se kreirane od tvrtke a ne kupljene liste i slično od kojih nema koristi)
11. Kampanje elektroničke pošte imaju postotak otvaranja 45,70%, a klikovni (CTR) postotak iznosi 11% (Napomena: CTR je postotni pokazatelj i pokazuje koliko je ljudi kliknulo određeni link npr. željenu stranicu s obzirom na ukupan broj poslanih e-mailova )
12. Elektronička pošta sa grafičkim sadržajima (slike, video materijali) imaju veći postotak otvaranja za 26,89% i klikovni postotak veći za 4,35% od elektroničke pošte samo sa tekstualnim sadržajem.

Categories: Uncategorized