Marketing sadržaja (Content Marketing) može se definirati kao marketinški pristup usmjeren da privuče pažnju potencijalnih kupaca ili korisnika kreiranjem relevatnog i dosljednog sadržaja kako bi se privukla i zadržala jasno definirana ciljana skupina i u konačnici za tvrtku potaknula profitabilna akcija korisnika iz ciljane skupine.

Za kreiranje marketing sadržaja koristi se različiti formati: blogovi (članci), video sadržaji, infografike, e-knjige, e-pošta (Email Newsletters), webinari…

Koristi od marketing sadržaja (Content Marketing)Uobičajen postupak pri izradi sadržaja

Bolji SEO (optimizacija web stranice)

Tražilice kao Google koriste napredne algoritme koji precizno procjenjuju kvalitetu sadržaja na web stranicama. Ako je sadržaj na web stranici kvalitetan Google će predstaviti stranicu korisniku koji pretražuje u određenoj niši. Marketing sadržaja poboljšava SEO i vidljivost stranice na tražilicama

Kvalitetan sadržaj povećava promet web stranice

Objavljivanje privlačnih i kvalitetnih sadržaja može pomoći da se privuče više posjetitelja na web stranicu. Objavljivanjem sadržaja planiranom dinamikom posjetitelji će se vračati ponovo na web stranicu da pročitaju nešto novo. Na takav način tvrtka može posjetitelje (čitatelje bloga) web stranice usmjeriti da postanu kupci proizvoda/usluga.

Stvaranje svijesti o brandu pomoću sadržaja za ciljane kupce

Izradom korisnog sadržaja koji pruža vrijednost ciljanim kupcima, može se stvarati svijest o robnoj marki. Svijest o brandu jedna je od najvažnijih prednosti kreiranja marketing sadržaja.

Jača prisutnost na društvenim mrežama

Korisnici interneta će dijeliti sadržaje putem društvenih mreža za koje smatraju da su zanimljivi ili će biti od koristi njihovim prijateljima. Na taj način tvrtka dobiva više pratitelja – posjetitelja što istovremeno znači priliku za oglašavanje i promociju.

Kvalitetan sadržaj pomaže u učvršćivanju odnosa s postojećim kupcima

U modernom poslovanju veoma je važno zadržati odnose sa postojećim kupcima. Postojeće kupce želi se navesti da ponovo kupuju ali također da preporučuju robnu marku. Jedan od najboljih načina da se to učini je pružanje vrijednosti postojećim kupcima kroz kvalitetne i zanimljive sadržaje.

Blogovi i ostali sadržaji stvaraju promet na web stranici dugo nakon objavljivanja

Jedan od glavnih razloga za kreiranje blogova na web stranicama je da oni stvaraju promet na web stranicama dugo nakon objavljivanja. Prilikom kreiranja sadržaja dobro je kreirati sadržaje koji će dugo ostati relevantni za određenu ciljanu skupinu.

  • Informacija o zadatku-cilju
  • Planiranje (ključne riječi, naslovi, dinamika objavljivanja).
  • Kreiranje sadržaja
  • Distribucija sadržaja
  • Mjerenje rezultata, izvještaji