Infografika je kombinacija grafičkog dizajna, podataka i sadržaja. Korištenjem infografike kao komunikacijog kanal moguće je kompleksne informacije objasniti brzo i jasno. Istovremenom upotrebom grafike i teksta u komunikaciji mogu se iskoristiti prednosti svakog od ovih medija i istovremeno smanjiti slabosti. Krajnji korisnici putem infografike mnogo lakše shvaćaju smisao trendova, obrasaca i složenih podataka…

Koristi od korištenja infografikaUobičajen postupak kod kreiranja infografika

Slika govori više nego 1000 riječi

Infografike su vizualni sadržaj kojeg je mnogo jednostavnije shvatiti. Infografika privlači na način kako riječi ne mogu. Studije pokazuju da ljudi 90% informacija pamte na vizualan način.

Bolja pozicija na tražilicama (SEO)

Infografike su jak alat da tražilice “uoče” web stranicu. Kada korisnici dijele infografiku putem društvenih mreža, posjećuju određenu lokaciju korištenjem infografike, to dovodi web stranicu na što bolju poziciju na tražilicama.

Učinak na društvene mreže

Uvijek postoji mogućnost da kvalitetna infografika postane viralna i da se brzo širi putem društvenih mreža, što je mnogo manje vjerovatno kod tekstualnih sadržaja.

Prepoznatljivost branda

Sama tema infografike ako je povezana s onim što tvrtka radi i ako je u istu dodan link web stranice, logo tvrtke doprinosi jačoj prepoznatljivosti branda.

  • Informacija, kreiranje ideje za infografiku. Prikupljanje podataka, slika, planiranje strukture, pisanje sadržaja

  • Istraživanje, planiranje, pisanje

  • Izbor predloška, boje, font, vizualna orijentacija infografike

  • Plan promocije

  • Izvještaji, mjerenje rezultata

Primjeri infografika i video animacija
Statična infografika – Planet Zemlja
Statična infografika – Sigurnost u saobraćaju
Statična infografika – Štetnost pušenja
Video infografika – Destinacije u Hrvatskoj
Video animacija – Tečaj
Video animacija – Nekretnina