E-mail marketing se u osnovi koristi za promociju proizvoda i/ili usluga. Nešto široj definiciji e-mail marketinga može se dodati korištenje za razvijanje odnosa sa postojećim i potencijalnim kupcima i/ili klijentima. E-mail marketing je u biti isto kao i slanje pošte na tradicionalan način s razlikom da se poruke šalju elektronskim putem. Najpoznatiji alat je platforma MailChimp ali i predlošci izrađeni prema narudžbi naručitelja.

Koristi od e-mail marketingaUobičajen postupak kreiranja e-mail kampanje

E-mail marketing povezuje biznis s ciljanom skupinom (target audience)

 

E-mail marketing rješava sve inherentne probleme koji su povezani sa marketingom koji nije usmjeren određenoj ciljanoj skupini. Pretežno, oglašavanjem u novinama, televiziji ne može se kontrolirati tko će vidjeti određenu poruku. Ciljano slanje elektroničke pošte korisnicima koji su ukazali povjerenje tvrtki dajući svoju e-mail adresu snažan je alat za odnos s potencijalnim i postojećim kupcima. Mogućnost povratne informacije koja se dobiva, bilo pozitivna ili negativna, koristi u kreiranju i prilagodbi daljnjih marketinških aktivnosti.

E-mail marketing povećava svijest o brandu

 

Svakom poslanom elektroničkom poštom korisnici su izloženi poslovanju i brandu tvrtke. Kvalitetnim planiranjem, ciljanim sadržajima tvrtka može graditi vrijednost kod potencijalnih kupaca da postanu kupcu a već postojeći kupci da postanu vjerni kupci.

E-mail poštu lako je dijeliti

 

Slanjem korisnog i zanimljivog sadržaja korisnicima, povećava se mogućnost da će taj isti sadržaj biti podijeljen s drugima, koji možda nisu korisnici i na listama tvrtke za slanje elektroničke pošte. Postojeći korisnici će sa zadovoljstvom podijeliti sadržaje svojoj obitelji, prijateljima koje smatraju kvalitetnim i informativnim te na taj način predstaviti tvrtku potencijalnim kupcima.

E-mail marketing je mjerljiv

 

Sve e-mail kampanje i platforme koje se koriste nude mjerenje učinkovitosti. Otvoreni e-mailovi, broj klikova, broj korisnika koji više ne žele primati elektroničku poštu koliko se pojedini korisnik zadržao čitajući potuku i mnogo više. Mnogi drugi marketinški kanali ne mogu ponuditi tako jasne i mjerljive rezultate. Kroz e-mail marketing vidi se ponašanje i interes klijenata što olakšava kreiranje budućih kampanji, te dobar uvid u ono što ne valja i što treba promijeniti ili ukloniti.

E-mail marketing nije skup

 

Riječ je o relativno jeftinom i izuzetno efikasnom marketinškom kanalu koji doseže kupce i potencijalne kupce na mjestu koje manje više svi svakodnevno posjećuju – pretinac elektroničke pošte. Prema podacima e-mail marketing donosi mnogo više u odnosu na utrošeno kada se uspoređuje s drugim marketinškimm alatima.

  • Informacije o zadatku, analiza, preporuke
  • Planiranje e-mail kampanji (cca za 6 mjeseci)
  • Zadaci na listama (kreiranje, ažuriranje, grupiranje)
  • Izrada predloška za kampanju
  • Pokretanje kampanje i slanje elektroničke pošte
  • Izvještaj o rezultatima kampanje
Primjeri E-mail predložaka