PPC kampanje plaćeni su način pojavljivanja oglasa na prvim stranicima tražilica. Oglasi se pojavljuju kao rezultat pretraživanja korisnika interneta po određenim ključnim riječima. Daleko najpopularniji je Google AdWords ali takav oblik oglašavanja moguć je i na drugim tražilicama Bing, Yahoo, društvenim mrežama (Facebook)… Popularnost i prednost takvog oglašavanja je što se plaća samo klik na oglas i posjet na određenu lokaciju a ne samo prikazivanje oglasa koje je besplatno.

Koristi od PPC oglašavanjaUobičajen postupak pri izradi PPC kampanje

Brzina

Za novo otvorenu web stranicu ili web trgovinu najbolji način da se odmah pojavi u tražilicama i privuće posjećenost kako bi se predstavio brand, usluga, proizvod, je ulaganje u PPC oglase (npr. AdWords). PPC oglašavanje je idealan izbor za brzi ali kratkoročni uspjeh.

Mjerljivo oglašavanje

PPC oglašavanje kao AdWords korisnicima omogućuju precizne podatke: točak broj prikazivanja i klikova na oglas. Potrošnja u realnom vremenu i po cijena svakog klika prema ključnim riječima.

Mogućnost lokalnog i globalnog oglašavanja

Oglasi se mogu veoma precizno postavljati prema određenim zemljama, gradovima ili na određenoj udaljenost od tvrtke, trgovine.

Kontrola budžeta

Budžet se može kontrolirati određivanjem dnevnog budžeta i određivanjem maksimalne cijene po kliku. Budžet se u svakom trenutku može mijenjati a uvid u potrošnju je u realnom vremenu. Kampanje oglašavanja se uvijek mogu prekinuti i ponovo pokrenuti. Maksimalna kontrola trošenja sredstava.

Precizno targetiranje

Oglasi se prikazuje samo korisnicima koji traže proizvod/uslugu koji se oglašavaju (ključne riječi)

  • Informacije o tvrtki, ciljanom tržištu i istraživanje tržišta

  • Analiza i istraživanje prometa po ključnim riječima za određene lokacije

  • Određivanje budžeta, strategije licitiranja

  • Izrada oglasa

  • Pokretanje i upravljanje kampanjom

  • Izvještavanje, analiza i optimizacija kampanje i odredišnih stranica

Oblici AdWords oglašavanja
Search oglašavanje Display oglašavanje Gmail oglašavanje Remarketing oglašavanje YouTube oglašavanje
Oglasi se u tekstualnom obliku prikazuju u rezultatima pretraživanja prema određenim ključnim riječima Prikazivanje oglasa na više od milijun web-lokacija, mobilnih aplikacija. Oglasi mogu biti u tekstualnom ili slikovnom obliku. Oglašavanje unutar Gmail pošte. Tako poslani oglasi mogu se pročitati i proslijediti. Podsjećanje potencijalnih kupaca koji su već posjetili web stranicu oglašivača na ponudu i osigurati konverziju. Prikazivanje video oglasa na YouTube prje drugih, kraj i ispred pretrage i unutar videa koji se gleda.